The Safello Show #6 med Sven Martinsson, VD för VALEGA Chain Analytics

I detta avsnitt gästas vi av Sven Martinsson, grundande partner och VD för VALEGA Chain Analytics. Dina värdar för detta avsnitt är Frank Schuil, VD och medgrundare av Safello och Michal Gromek, efterlevnadschef hos Safello.

The Safello Show #6 med Sven Martinsson, VD för VALEGA Chain Analytics

I detta avsnitt gästas vi av Sven Martinsson, grundande partner och VD för VALEGA Chain Analytics. Sven är en erfaren chef med en demonstrerad historia av att arbeta inom informationsteknologi- och tjänstebranschen, samt en blockkedje-expert. Dina värdar för detta avsnitt är Frank Schuil, VD och medgrundare av Safello och Michal Gromek, Head of Compliance hos Safello.

Titta på Youtube


Sven berättade om vad VALEGA Chain gör och visade oss hur plattformen fungerar. VALEGA hjälper till att identifiera bitcoin-plånbokadresser som har kunnat kopplas till kriminell aktivitet, darknet och många andra faktorer som gör adressen riskfylld för användare att skicka sina bitcoin till. Tillsammans med våra värdar Frank Schuil och Michal Gromek diskuterade Sven också hur analyser, som den som VALEGA Chain tillhandahåller, kan hjälpa brottsbekämpare och andra entiteter samt berörde hur viktigt det är för ett företag att efterleva regler och direktiv.

Omnämnanden

Spoofing: E-postförfalskning eller spoofing är när e-postens identifieringsfält - till exempel Från, Retur-sökväg och Svar-till-adresser - ändras så att de verkar komma från någon annan än den faktiska avsändaren.

🔗 VALEGA Chain

🔗 FATF - Financial Action Task Force

🔗 Libra

🔗 FATF reseregeln

🔗 AML5-direktivet

Nämnda personer

👉 Frank Schuil (VD och medgrundare av Safello)

LinkedIn
Twitter

👉 Michal Gromek (Regelefterlevnadschef hos Safello)

LinkedIn
Twitter

👉 Sven Martinsson (VD and medgrundare av VALEGA Chain)

LinkedIn
Twitter

Föredrar du att lyssna på showen?

Alla uttalanden och diskussioner i The Safello Show, av dess värdar eller gäster, är avsedda som information och ska inte förstås som investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan typ av råd.