The Safello Show #5 med Tabitha Cooper, rådgivare vid Innobridge och Target Aid

I veckans avsnitt av The Safello Show hade vi det stora nöjet att gästas av Tabitha Cooper, som tidigare har haft en inverkan hos företag som Nordea, Lloyds, RBS, ING, Klarna och Barclays. Tabitha är också rådgivare för Innobridge och Target Aid.

The Safello Show #5 med Tabitha Cooper, rådgivare vid Innobridge och Target Aid

I veckans avsnitt av The Safello Show hade vi det stora nöjet att gästas av Tabitha Cooper, som tidigare har haft en inverkan hos företag som Nordea, Lloyds, RBS, ING, Klarna och Barclays. Tabitha är också rådgivare för Innobridge och Target Aid.

Titta på YouTube

Din värd för showen är  Frank Schuil, VD och grundare av Safello, tillsammans med Ludvig Öberg, medgrundare av Safello.

Frank och Ludvig diskuterade den stora Bitcoin-halveringen som hände under måndag kväll. Denna händelse inträffar ungefär var fjärde år och innebär att belöningen för varje mine:at block minskas till hälften. Inför denna halvering var belöningen 12,5 bitcoin per block, vilket nu har ändrats till 6,25 bitcoin.

Vår fantastiska gäst, Tabitha, berättade allt om sin fascinerande bakgrund både inom hennes yrkeskarriär och sitt personliga liv. Med sin omfattande bakgrund från att ha arbetat med företag som Nordea hade Tabitha några stora insikter att dela om bankväsendet och vår relation till det, samt vad hon tror att vi kan få se i framtiden.

Omnämnanden

🔗 The halvening: Bitcoinhalveringen
🔗 Innobridge
🔗 Target Aid

Nämnda personer

👉 Frank Schuil (VD och medgrundare av Safello)
LinkedIn
Twitter

👉 Ludvig Öberg (Medgrundare av Safello)
LinkedIn
Twitter

👉 Tabitha Cooper (Rådgivare vid Innobridge och Target Aid)
LinkedIn
Twitter

Föredrar du att lyssna på showen?

Alla uttalanden och diskussioner i The Safello Show, av dess värdar eller gäster, är avsedda som information och ska inte förstås som investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan typ av råd.