The Safello Show #3 med Oliver Oram, grundare av Chainvine.com

sv Jul 16, 2020

Denna vecka hade vi Oliver Oram som gäst i The Safello Show och avsnittets värdar var Frank Schuil och Ludvig Öberg.


Vår gäst Oliver är grundaren av Chainvine och under avsnittet berättade han för oss om vad företaget gör. Chainvine skapar skräddarsydda plattformar för företag som använder distribuerad ledger-teknik (distributed ledger technology) för att decentralisera ett företags huvudbokssystem, som hjälper till att skapa en säker och permanent lagring av huvuddata. Decentraliserad huvuddata (DLT) decentraliserar data och distribuerar den över ett nätverk av noder som sedan permanent lagrar transaktionsdatan genom en blockkedja. Vad denna teknik gör, är att hjälpa till att förhindra förlust av data genom en enskild punkt.

I avsnittet gav Frank och Ludvig också en marknadsuppdatering för veckan och de senaste kryptorelaterade nyheterna.

Marknadsnyheter

💡 Dutch Central Bank - digital Euro
💡 Dforce-hackare återlämnar stulna medel

Omnämnanden

🔗 Purse.io
🔗 Coindesk
🔗 Etherscan
🔗 CXCblock
🔗 Chainvine
🔗 Netki

Nämnda personer

👉 Frank Schuil (VD och medgrundare av Safello)
LinkedIn
Twitter

👉 Ludvig Öberg (Medgrundare av Safello och Swedish Bitcoin Association)
LinkedIn
Twitter

👉 Oliver Oram (Grundare av Chainvine samt blockkedje- och DLT-expert)
LinkedIn
Twitter

Föredrar du att lyssna på showen?


Alla uttalanden och diskussioner i The Safello Show, av dess värdar eller gäster, är avsedda som information och ska inte förstås som investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan typ av råd.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.