Safello assisterade polisens nerstängning av darknet-marknaden Flugsvamp 2.0

I februari kunde åklagare, med stöd av Nationella Operativa Avdelningen (NOA) vid den svenska nationella polisen väcka åtal mot darknet-marknaden Flugsvamp 2.0. För att hantera vårt samarbete samt de konton som vi stängde ner, vill vi förtydliga vår ståndpunkt.

Safello assisterade polisens nerstängning av darknet-marknaden Flugsvamp 2.0

I februari kunde åklagare, med stöd av Nationella Operativa Avdelningen (NOA) vid den svenska nationella polisen väcka åtal mot darknet-marknaden Flugsvamp 2.0. Polisen berättade vidare att 4 244 konton har stängts av med hjälp av bl.a. Safello, en bråkdel av Safellos användarbas. För att hantera vårt samarbete samt de konton som vi stängde ner, vill vi förtydliga vår ståndpunkt.

Som ett finansinstitut som regleras av Finansinspektionen, följer Safello den europeiska förordningen om bekämpning av penningtvätt i dess svenska implementering. Medan uppfattningen är att kryptovalutor så som bitcoin är anonyma, har vi verktyg för att identifiera personer och binda dem till mottagaren av deras transaktioner. Dessutom är Safello medlem av Fintech FinCrime Exchange-nätverket (FFE) där vi delar information för att bekämpa sådana aktiviteter. Samlad information och aktiviteter rapporterar vi till myndigheterna för att hjälpa deras utredningar, som i detta fall.

Cryptocurrencies hold great promise for the future to create more financial freedom. The vast majority of the hundreds of thousands of orders on Safello's platform are done by genuine crypto enthusiasts, who are rapidly growing in numbers. Illegal use gives cryptocurrencies a bad name. At Safello (your Safe Fellow) we have always stood up against these activities, while being a force of progress for the cryptocurrency as a whole.”

-  Frank Schuil, VD och medgrundare av Safello.com

Genom att samarbeta med krypto-kriminaltekniska företag och genom många andra tekniska och icke-tekniska medel håller vi oss i framkant för att hålla illegala aktiviteter nere och vi stöder myndigheter genom att dela information om dessa aktiviteter, samt genom utbildning. Detta gör vi båda offentligt, på till exempel The Safello Show, i workshops och privat för brottsbekämpande aktörer. Anledningen till att vi gör detta är att det är det enda sättet att få se en massadoption av kryptovalutor och ett bredare anammande av blockkedjor. Vi vill skapa en bred och ömsesidig förståelse för vad som kan och inte kan göras, samt bör och inte bör stödjas, liknande hur information är gratis och/eller begränsad på Internet baserat på etiska och rättsliga ramverk.

‌‌För att lära dig mer om krypto-forensik, se gärna vår intervju från The Safello Show med Sven Martinsson från krypto-kriminaltekniska företaget Valega Chain Analytics, eller någon av de andra programmen som vi har lagt upp på vår blogg.