Vad är pengar och vad är bitcoin?

gold coin

För någon som nyligen upptäckt bitcoin kan det lätt verka som magisk påhittade pengar. Det är trots allt sant att bitcoin är skapat ur tomma intet och det kan tyckas svårt att förställa sig att virtuellt uppfunna pengar skulle kunna ha ett verkligt värde. Än svårare kanske det är att tänka sig att dagens pengar precis som bitcoin också är skapade ur tomma intet. Vi kommer i en serie av inlägg undersöka varför pengar började användas som betalningsystem och ifall bitcoin faktiskt kan vara ett trovärdigt finansiellt system.

Människor har självklart inte alltid använt sig av pengar. Vi använde oss från början av byteshandel med varor. Om du hade en ko som jag vill ha och du behövde ägg kanske jag skulle ge dig 10 hönor för din ko. Men det här sättet fungerar bara så länge som båda parterna har något den andra behövde. När jag vill ha din ko men du behöver ull uppstår snabbt ett problem. Alice har får men vill kanske inte ha din ko utan vill istället ha mina höns. Pengar gör att två parter inte längre måste ha motsatta preferenser för att kunna genomföra ett byte (det så kallade “double coincidence of wants”). En annan fördel med pengar är att de kan sparas över tid och behöver till skillnad mot en ko inte inte mat och kan heller inte blir sjuk.

Fördelarna med denna typ av handelsmedium ledde till att männsikor började använda alla möjliga föremål som pengar. Stenar eller snäckor är bara två exempel på vad som var vanligt att använda sig av. Det viktiga var att förmålen lätt kunde förflyttas och att människorna som handlade med förmålen hade tillit till att förmålen senare kunde bytas mot något av riktigt värde.

Sen upptäcktes fördelarna med guld.

När människan upptäckte guld blev vi nästan instinktiv förtjusta i den vackra metallen. Guld var lätt att arbeta med och blev snabbt förknippat med gudar och makthavare även innan det böjade använad som ett medel för byteshandel. Att guld var svår förvärvat, dess unika densitet och att det var lätt att smälta ner och forma gjorde metallen snart till det självklara valet att använda som handelsmedium.

Och det var början på dagens finansiella system.

About Ludvig Öberg

I am Vice-President of Business Development for Safello. I work with researching potential cooperation and creating strategic partnerships . I am a long time Bitcoin enthusiast (three years).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *